Vi ses Lørdag den 26. Maj 2018 ...husk godt humør

TRIATHLON  |  AQUATHLON  |  OPEN WATER  |  DUATHLON

Vi ses Lørdag den 26. Maj 2018 .... husk håndtegn

TRIATHLON  |  AQUATHLON  |  OPEN WATER  |  DUATHLON

Vi ses Lørdag den 26. Maj 2018 ... husk korte bukser

TRIATHLON  |  AQUATHLON  |  OPEN WATER  |  DUATHLON

Vi ses Lørdag den 26. Maj 2018 ..... omklædt

TRIATHLON  |  AQUATHLON  |  OPEN WATER  |  DUATHLON

Previous

Next

1/4 JERNMAND | Lørdag den 26. Maj 2018

1/4 JERNMAND | Lørdag den 26. Maj 2018

Den kvarte jernmand er en rigtig populær distance. Stævnet vil være ideelt hvis man skal deltage i en 1/2 jernmand senere på sæsonen.

Distancen byder på 950 meter svømning, 45 km cykling og til sidst 10,5 km løb. Desuden får man også swimcap og en medalje.

950 M

45 km

10 km

Race manual & information

RACE MANUAL 2018

SWIM COURSE

Rute profil

Når man, som Triathlonklub i Haderslev, har lavet stævner omkring 1. juni siden 1990erne, er der et spørgsmål der stilles hvert år: “Hvad med vandtemperaturen”?!

Det er sådan, at stævnet altid foregår i Haderslev Dam, og man skal vide om Haderslev Dam, at det er en ikke særlig dyb dam / sø.

Da dammen ikke er særlig dyb, ændrer vandtemperaturen sig fra dag til dag. Vi har haft år, hvor vandtemperaturen, 7 dage inden stævnet, har været 8 grader, men når lufttemperaturen så var været 16+ grader over en uge, er dammen kommet med op på samme vandtemperatur.

Rutebeskrivelse

Man kommer i vandet direkte fra broen ved Haderslev TRI2000 klubhuset, og startpunktet ligger lige fremme. Skal man inden start svømme sig varm sker det ud til siden lige efter man er kommet i vandet.

Banen er formet som en trekant, med næste lige lange sider. Starten går tæt på søbreden og efter ca. 350 meter skal man dreje første gang. Det gentager sig igen efter 350 meter, og det sidste stykke går direkte ind mod broen man gik i fra.

Hvordan skal man svømme ruten:

  • Deltager man på ¼ distance skal man gennemføre 1 omgang.
  • Deltager man på ½ distance skal man gennemføre 2 omgange.
  • Deltager man på 1/10 skal man kun svømme ud til 1/10 bøjen og derefter retur.

 

Fotos fra svømmeruten ved HTRI2000 klubhuset

Obs. skulle temperaturen ikke nå i hus, korter vi naturligvis ruten efter gældende regler. 

BIKE COURSE

1/10 JERNMAND

Skal gennemkøres 1 x
Vendpunkt i Vedsted

1/4 JERNMAND

Skal gennemkøres 1 x

1/2 JERNMAND

Skal gennemkøres 2 x

DUATHLON

Skal gennemkøres 1 x

Rutebeskrivelse

Vores cykelrute, der kunne også hedde Haderslev Triathlon Classic, er ruten, som vi har brugt helt tilbage siden 1990erne. Den blev så udvidet i 2012 til at går helt ud til Bevtoft parallellen.

Rute profilen

Fra 2012 til 2014 var ruten kendt som den måske hurtigste TRI rute i Danmark. Under normale vejrforhold, med omkring 6 ms vind fra vest, vil man på retur stykket efter vendepunktet kunne køre ca. 20-25% hurtigere, men taber på udstykket ikke i nærheden af det.

Ruten er ikke teknisk svær, men man skal tænke sig om når man kører ned af Hindemade-bakken, hvor man sagtens kan ramme +60 km.

Rute beskrivelse

Ruten går fra vores Klubhus ved Søsportcenteret og Haderslev Dam, mod Marstrup. Man kører igennem en rundkørsel efter 500 meter, men ellers går det så lige ud, i meget let kuperet terræn de næste mange km.

I Marstrup drejer man til højre mod Vedsted, og her møder man det sværeste stykke på hele ruten. Vejen går stejlt ned og slutter i et højresving, som så går lige så stejlt op. Det er også kendt som Hytkær svinget.
Her skal man træffe en beslutning om sin puls, for man kan næsten holde hastigheden hvis man rejser sig og træder til op af bakken. Alternativet er at man holder puls og watt i ro og tænker på sin gennemsnitsfart.

Ruten er meget let kuperet mod Over Jerstal, hvor man i rundkørslen drejer første gang, og igen drejer umiddelbart til venstre ind på det sidste stykke mod vendepunktet.

Det stykke hedder i HTRI 2000 regi Bevtoftparallellen, og er et godt 5 km stykke vej, som er helt fladt og som følger start- og landingsbanen på Skrydstrup flyvestation. For enden af Bevtoftparallellen vender man og følger vejen tilbage til Haderslev.

Her er den største udfordring, at huske at man skal hele vejen rundt i rundkørslen i Over Jerstal, dvs. man skal først ud af den 4. frakørsel i rundkørslen mod Haderslev.

Hvordan skal du kører ruten !

Deltager man på ¼ distance skal man gennemkøre turen 1 gang.

Deltager man på ½ distance skal man gennemkøre turen 2 gange.

Deltager man på Duatlon skal man gennemkøre turen 1 gang.

Deltager man på 1/10 skal man vende i Vedsted ved Trafikkontrolanterne.

RACE MANUAL

click the edit button to change this text.

RUN COURSE

Rutebeskrivelse

Rutebeskrivelsen

Fra Haderslev TRI2000 klubhuset, følger man vejen ca. 100 m mod bymidten, for derefter at løbe igennem en smal passage, forbi vores lokale tankstation Q8. Her drejer man ind på cykelstien langs på omkørselsvejen og følger cykelstien i modkørende retning nogle hundrede meter, langs den ydre Dampark.

Ved kanalen til inder Dammen, drejer man ind i Damparken og følger stisystemet, ruten følger først yderdammen og derefter inder dammen. Når man møder vendepunktet efter at have løbet rundt om inder dammen, vender man og løber retur via den samme rute.

Ruten er målt op til 5 km.

Ruteprofil

De der har deltaget i årene 2012, 2013 og 2014 kender ruten godt, og det er en flad rute, hvor man primært løber på stier i Haderslev Dampark. Det eneste andet underlag er asfalt, på nogle korte stykker.

Skal man give den gas, eller har brug for at skåne bentøjet, er det den rigtige rute.

I alle årene har vi brugt Damparken til at løbe i, og ud over, at den giver tilskuerne mulighed for at følge løberne fra et centralt punkt på det meste af løbet, er det naturligvis den flotte natur der kan glæde deltagerne midt i Haderslev centrum, med vand på alle sider og løbet der følger Haderslev inder og yderdam.

På turen er der faktisk kun to broer man krydser, når man løber rundt om inder dammen og det giver 1 eller 1½ højdemeter, ellers er ruten helt flad.

Duathlon

Duathlon

2 x 1 omgang

½ Jernmand

½ Jernmand

4 omgang

1/4 Jernmand

1/4 Jernmand

2 omgang

1/10 Jernmand

1/10 Jernmand

1 omgang

Tilmelding

KLIK PÅ FOTO FOR AT TILMELDE DIG | CLICK PHOTO TO SIGN UP

KONTAKT HADERSLEV TRIATHLON

KONTAKT HADERSLEV TRIATHLON

Email adresse til
ORIGINAL Haderslev Triathlon

haderslevtri@gmail.com

DTrif konkurrenceregler

KLIK OG BLIV GLAD

RACE MANUAL 2017 VERSIONEN | DOWNLOAD

2018 versionen kommer snart